Revelation resources -- Skandinaviske værker

Seneste revision May 19th, 2002 · English version

Back to TOC · Webmaster's home · Guestbook

Beskrivelse: Denne side indeholder "links" til skandinavisk materiale om Johannes' Åbenbaring, hvad enten det er videnskabeligt eller ej. De fleste "links" her peger blot hen til gennemgangen på de andre sider på denne WWW. Men den er også henvisninger, som hovedsageligt skal hjælpe ikke-fagfolk til at gå igang med at arbejde med Johannes' Åbenbaring. Det er ikke nødvendigvis mine personlige anbefalinger, og værkerne behøver ikke nødvendigvis at have videnskabelig værdi, men de skal være gode på en eller anden måde. Det er ikke nogen præcis beskrivelse af kriterierne, men det er så godt, som det kan blive lige nu. Hvis du ønsker automatisk e-mail, når denne side opdateret, så udfyld Update notification service-funktionen. Se i øvrigt mine popurvidenskabelige og opbyggelige artikler (August 2nd, 1999).


Se også
 • Adamsen, Exodusmotiver
 • Adamsen, Georg S.: "Om at læse Johannes' Åbenbaring" i: Budskabet 132 (1996), pp. 37-42.

  Denne artikel peger på nogle regler, som Johannes' Åbenbaring skal læses i lyset af, dersom forståelsen af den skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der kan udledes af teksten selv. Der er tale om en mini hermeneutik til Johannes' Åbenbaring. (11 Jan 1998)

  Adamsen, G. S. "'De tusinde år': Et essay om den kronologiske udstrækning af 'de tusinde år' i Åb 20,2-7" ('The Thousand Years': An Essay About the Chronological Duration of the Thousand Years in Ap 20:2-7). Ichthys 25, no. 2 (1998) 67-83.

  Med udgangspunkt i de problemer, som såvel præmillennialismen som amillennialismen rejser, i J. Webb Mealys og R. Fowler Whites analyser af Åb 20 og i narrativ teori diskuteres den krono-logiske udstrækning af ‘de tusinde år' i Åb 20,2-7 gennem en analyse af såvel temporale termer (kairos, chronos, hora, hemera) som temaer (parusien i 1,7; plagerne, polemos ['krig']) med krono-logiske implikationer. Herefter analyseres rækkefølgen af begivenhederne i tre forskellige tekster (6,12–7,17; 19,17–20,10 og 20,4.11). Det påvises, at teorien om en kronologisk progression i Åb 19,11–21,8 ikke kan opretholdes. Konklusionen er, at begivenhederne i Åb 19,11–21,8 og dermed også ‘de tusinde år' finder sted indenfor dommedagen, og at ‘de tusinde år' er tiden for de troendes eskatologiske opstandelse.

  Artiklen er endvidere diskuteret i Kjær, T. "Responsum." Ichthys 25 (1998) 129-32 og Adamsen, G. S. "Replik til Torben Kjærs responsum." Ichthys 25 (1988) 133-5. (28 Dec 1998)

  Adamsen, G. S. "Johannes' Åbenbaring" In Lohses Store Bibelleksikon, pp. 209-217. Fredericia: Lohses forlag, 1999.

  I denne oversigtsartikel, der er et nyskrevet bidrag til den danske oversættelse af New Bible Dictionary diskuteres de traditionelle indledningsspørgsmål samt andre spørgsmål af betydning for fortolkningen af Åb. Desuden gives en oversigt over Åb. (28 Dec 1998)

  Adamsen, G. S. "Åbenbaringen af Jesus Kristus -- Åbenbaringsbogen og dens metaforer". i: Til tro, nr. 2, 2000.

  Adamsen, G. S. "Fortælleteknikker i Johannes' Åbenbaring" i PDF-format. Upubliceret foredrag holdt ved Forum for Bibelen som litteratur i København d. 3. marts 2001. Webudgaven er uden noter, men med en liste over litteratur, der særligt bærer de synspunkter, foredraget lægger frem.

  Artiklen giver for det første en række eksempler på, hvordan Johannes benytter en fortælleteknik, hvor det samme fortælles flere gange med flere og flere informationer. Det drøftes, hvilken betydning disse iagttagelser har for fortolkningen af Åbenbaringsbogen. For det andet gennemgås de vigtigste af de strukturelle teknikker, Johannes anvender, og konsekvenserne for forståelsen af Åbenbaringsbogens struktur skitseres. (Nov 14th, 2001)

  Andersen, Ole: Når Guds rige kommer. Tusindsårsriget og den nye jord. Hinnerup: Ordet og Israel, 1995.

  Ole Andersen behandler afsnittet om det såkaldte tusindårsrige i Åb 20 set i lyset af sammenhængen i Åb. Andersen argumenterer imod en typisk luthersk tolkning af Åb (a-millennialisme, kirkehistorisk fortolkning) og for en kronologisk fremadskridende forløb i 19,11 -- 20,10. Jeg havde gerne set en lidt mere detaljeret behandling af både a-millennialistiske positioner og af problemet omkring erstatningsteologiske tolkninger af forholdet mellem GT og NT. Et af de interessante momenter i bogen er Andersens behandling af Gog-angrebet i Åb 20, som if. Andersen "umuligt kan være det samme som Antikrists angreb i Åb 19,17-21" (p. 101) Lighederne er "så tydelige", at Andersen finder det påkrævet at svare på, "hvordan Johannes' Åbenbaring kan placere fuglenes måltid før de tusind år, når Ezekiel placerer det efter Gog-krigen" (ibid.). Om det lykkes, er en anden sag (se eventuelt min artikel "'De tusinde år'", nævnt ovenfor). En bog på 133 sider kan selvfølgelig ikke nå alt, men måske Andersen får tid til at udvide bogen en gang ved lejlighed? Det fortjener de problemstillinger, han rejser. (October 9th, 1999).

  Bøe, Sverre: "Bruken av Det gamle Testamente i Johannes Åpenbaring – en gjennomgang av en del nyere arbeider" i: Tidsskrift for Teologi og Kirke 63 (1992), pp. 253-269

  En artikel, der giver en introduktion uden en nøjere analyse eller kritik. (2 Feb 1997)

  Davidsen, Andreas: Johannes’ Åbenbaring. Kommentar med tillæg. København: Gyldendal, 1988.

  Denne korte kommentar giver en ganske habil indføring i skriftet møntet på lægfolk. (2 Feb 1997)

  Frøkjær-Jensen, Flemming: "Johannes' Åbenbaring" i: Bibelværk for menigheden, bind 19. Fredericia: Lohse, 1993, pp. 61-238.

  Frøkjær-Jensens kommentar hører til i den opbyggelige genre for lægfolk og mangler helt elementære oplysninger om f.eks. forfatterskab og affattelsestid. Det er nok ikke helt forkert at sige, at denne kommentar ikke er specielt informeret af den nyere eksegese til skriftet. (2 Feb 1997)

  Hallbäck, G.: "Johannes' apokalyptik. Aktuelle tendenser i apokalypse-forskningen" i: Præsteforeningens Blad 77, (1987), pp. 50-58.

  Handler om det titlen siger. (2 Feb 1997)

  Hallbäck, Geert: "Åbenbaring og fremtid" i: Engberg-Pedersen, T. et alii (eds.): Fra Alexander til apokalypser. (Hellenismestudier 7). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1992, pp. 64-77,

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)

  Høgenhaven, Jesper: "Aspekter i Åbenbaringsbogen" i: Præsteforeningens Blad, 72 (1982), pp. 43-50.

  En udmærket kort og præcis indføring i problemstillinger, som de så ud i begyndelsen af 80'erne. (2 Feb 1997)

  Madsen, Peder: Johannes’ Aabenbaring. Indledet og fortolket. København: G.E.C. Gad, 1896 (2. udg.).

  En konservativ, omfangsrig kommentar, som bærer præg af være skrevet i sidste århundrede. (2 Feb 1997)

  Moe, Olaf: Johannes Uppenbarelse. Bibelns sista bok. Stockholm, 1968.

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)

  Mosbech, Holger: Fortolkningen af Johannes’ Aabenbaring i Fortid og Nutid. København: Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag, 1934.

  En forskningshistorie stærkt præget af Mosbechs eget syn på, hvordan Johannes' Åbenbaring skal forstås. Se i øvrigt det engelske referat.

  Mosbech, H.: Sproglig Fortolkning til Johannes' Åbenbaring. København, 1944.

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)

  Nissen, Johannes: "Menighed i trængsel. Johannes Åbenbaring – historie og teologi" in: Dansk Teologisk Tidsskrift 58 (1995), 27-39

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)

  Olsson, B.: "Allenast med beläten och figurer. Om Luthers försök att förstå Johannes uppenbarelse" i: Svensk Exegetisk Årsbok 50 (1985), pp. 60-86.

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)

  Pedersen, E. T. Johannes' Åbenbaring: Kommenteret og fortolket. Valby: Forlaget Aros, 1999.

  Thestrup Pedersen's kommentar blev hans sidste bog. Kommentaren rummer mange gode observationer, men bærer præg af at være blevet til for mange år siden. Mange af de vigtigste samtalepartnere i kommentaren var mere fremtrædende under Anden Verdenskrig, hvor Pedersen holdt nogle forelæsninger om Åb, end de er nu om dage. Pedersen har altså kun i stærkt begrænset omfang konsulteret nyere forskning. Bogen røber mange steder, at Pedersen ikke selv kunne følge udgivelsen til dørs. Der er alt for mange trykfejl og brydningsfejl. (August 4th, 1999).

  Skovgaard-Petersen, C.: Biblens Krone. Hovedlinjer i Johannes' Aabenbaring. København: Lohse, 1941 (2. opl.)

  Denne sag på 162 sider er en populær kommentar til Johannes' Åbenbaring skrevet under eller lige op til 1. verdenskrig, hvor interessen for Johannes' Åbenbaring fik et opsving. (Også professor Fredrik Torm skrev en kommentar på dette tidspunkt). Skovgaard-Petersen udvikler i denne kommentar bl.a., hvordan der bliver plads til tusindsårsriget uden at man kommer i konflikt med det øvrige NT. Han skriver udtrykkeligt om "Jesu dobbelte genkomst". Denne tankegang er det ikke udsædvanligt at støde på hos danske lægmænd, og undertiden også teologer. (2 Feb 1997).

  Stolt, Jan: "Om dateringen af Apokalypsen" i: Dansk Teologisk Tidsskrift 40 (1977), pp. 202-207.

  Argumenterer for en datering af Johannes' Åbenbaring tidligere end under Domitian, nemlig under kejser Klaudius, ud fra nogle forholdsvist sene antikke tekster (Det mest sandsynlige er dog, at der i disse tekster er tale om en misforståelse, idet Nero også bar navnet Claudius. gsa) (2 Feb 1997)

  Synnes, M.: "Johannes Åpenbaring - et profetisk-apokalyptisk skrift i Det nye Testamente" i: Fremtiden i Guds hender. En bok om jødisk og kristen apokalyptikk. Udg. af Collegium Judaicum. Oslo, 1978, pp. 156-204

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)

  Synnes, Martin: Sju profetiske budskap til menighetene : en gjennomgåelse av sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Oslo: Verbum, 1996.

  Denne bog på 145 sider er skrevet af 1. amanuensis i NT ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, Martin Synnes, som en indføring i kapitel 1-3 for især præster. Den ydre anledning er, at Åb. 2-3 nu er blevet prædiketekster i Den norske Kirke. Jeg tror dog også, at Synnes' mangeårige arbejde med Åb. har været en indre anledning. I al fald røber bogen et godt kendskab til både Åb. og forskningnen til denne. Selv om jeg ikke deler synspunkt på alt, er det en fortolkning, som varmt må anbefales enhver. Der bruges græsk i bogen, men så vidt jeg kan se, kan bogen sagtens læses uden at man kan græsk. Se også min anmeldelse i Ichthys og i Tidsskrift for Teologi og Kirke. (11 Jan 1998)

  Synnes, Martin: "Kommer det et tusenårsrike? Joh åp 20,4-6 som akilleshæl i bibeltolkningen" i: Tidsskrift for Teologi og Kirke 73 (2002) pp. 3-17.

  I denne artikel argumenterer førsteamanuensis Martin Synnes for, at tolkningen af Åb 20,4-6 må basere sig på to præmisser. For det første Jesu genkomst i 19,11ff og for det andet den endelige sejr over de dæmoniske magter (20,7f). Det ville derfor være mere korrekt at kalde 20,4-6 for "den første opstandelse -- martyrernes rehabilitering". Der er tale om en reel begyndelse på den nye verden (Åb 21f). Synnes anfører følgeligt, at nogle nok vil mene, at tusindårsriget helt forsvinder i hans tolkning. Dette er berettiget, for så vidt Synnes argumenterer for, at millenniet tilhører den nye verden. (May 19th, 2002)

  Torm, Frederik: Johannes' Aabenbaring. En populær fortolkning. København, 1941.

  Under indtryk af krigstilstandene og uroen i mellemkrigstiden og under 2. verdenskrig blussede interessen for Johannes' Åbenbaring op, således hos professor i NT ved Københavns Universitet, Frederik Torm. (2 Feb 1997)

  Wyller, E.A.: "’Johannes Åpenbaring’ og Platons ’Parmenides’—felles arkitektonikk?" i: Tidsskrift for Teologi og Kirke 55 (1984), pp. 161-169

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)

  Aagaard, Anne Marie: "Som i himlen så og på jorden. Om apokalyptik og eskatologi" in: Dansk Teologisk Tidsskrift 58 (1995), pp. 176-192.

  Ingen beskrivelse endnu (2 Feb 1997)


  Back to TOC · Webmaster's home

  © 1996-2002 Georg S. Adamsen Opdateret d. 26.5.2002